14. ročník Týdne pro rodinu

Máloco kolem nás je tak nenahraditelné jako rodina. Pokládáme ji za poklad, za objekt zasluhující úctu, ocenění a potřebuje-li, pak i podporu. V letošním už 14. ročníku Týdne pro rodinu (TPR) ve dnech 7. – 15. května 2022 chceme vyzvednout nezaměnitelnost, nezastupitelnost a jedinečnost role každého člena rodiny.

A jaké role to jsou?

Co je úkolem táty, mámy, každého z dětí? Jaký úkol má další člen rodiny, který s námi žije v jedné domácnosti? Dědeček a babička, strýc a teta…? Co každý z nich pro rodinu dělá, co zajišťuje, co by bez něj chybělo, v čem je nepostradatelný? Co, kdo dělá pro společné dobro? A vlastně, umíme si navzájem poděkovat – adresně, konkrétně?

Co chystáme?

Týden pro rodinu nabídne desítky akcí v celé zemi. Nabízíme pracovní list, který si rodiny vyplní a třeba i vybarví při společném domácím posezení.

                               Díky za to, že žijete rodinu!

                                        Rodinný svaz ČR

Plakátek ke stažení
Pracovní list Týdne pro rodinu 2022 str.č.1
Pracovní list Týden pro rodinu 2022 str.č. 2