16. ročník Týdne pro rodinu
13. - 19. května 2024

ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY

jako motto 16. ročníku Týdne pro rodinu

15. Ročník Týdne pro rodinu

Rádi bychom vás pozvali k zapojení do 15. ročníku Týdne pro rodinu, který bude probíhat od 15. do 21. května 2023. Letošní motto zní: Rodina – trvale udržitelný život. Týden pro rodinu je krásnou oslavou toho nejcennějšího, co máme – rodiny. Vyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR.

Pozvánka předsedy Jana Zajíčka k zapojení do 15. ročníku Týdne pro rodinu

Hodně se v současnosti mluví o udržitelnosti. Solární panely, zelená energie, úspory, třídění,… A proč to všechno? Nezapomínáme na ty, pro které to celé snažení je? Rodina je malou stavební buňkou celé společnosti. V ní se učíme, jak se chovat k přírodě, ke světu, ale především k sobě navzájem. Vnímáme, že udržitelnost života není možná bez kvalitních mezilidských i mezigeneračních vztahů. Udělejme něco dnes pro lepší vztahy, vytvořme dětem a členům rodiny pěkné vzpomínky.

Jak se zapojit?

Zveme k zapojení vás, kraje, obce, organizace, instituce, školy, kluby, farnosti, spolky… Můžete uspořádat a zaregistrovat akci, vyvěsit plakát a pracovní list (Tip pro vaši rodinu) na svých sociálních sítích a nebo „jen“ vyvěsit banner „Připojujeme se“. Celkový přehled akcí, včetně té své, pak najdete v záložce Nabídka akcí. Pokud pošlete své logo, zveřejníme je v záložce Zapojili se.

Pro vás, milé rodiny, jsme připravili Tip pro rodinu. Sedm námětů, jak spolu strávit jeden květnový týden:

Co je cílem Týdne pro rodinu?

Upozorňovat na hodnoty a přání rodin a současně na úskalí, která tyto hodnoty ohrožují.

Co se během Týdne pro rodinu děje?

Aktivity po celé zemi pořádají členská centra Rodinného svazu ČR, tedy centra pro rodinu, a další organizace, instituce, spolky, kluby, farnosti, školy,... které se k Týdnu připojí. Týden tedy zahrnuje bohatou nabídku aktivit pro rodiny a náměty k obohacení rodinného života.

#tydenprorodinu

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@rodinnysvaz.cz, bude nám ctí.

Těšíme se na případné obohacení letošního Týdne pro rodinu Vaší účastí!

Jan Zajíček, Rodinný svaz ČR

Týden pro rodinu má záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stále rosteme

Každoročně se k nám přidává řada organizací, obcí, měst i regionů k letošnímu ročníku se přidaly nebo jej podpořily kraje Jihomoravský, Zlínský, Hradecký, statutární města Brno, Olomouc a primátor města  Most.

Máme za sebou již 15 ročníků

stovky akcí

80 PARTNERŮ

117 MÍST

Historie

2022

Rodina – tým pro život

Máloco kolem nás je tak nenahraditelné jako rodina. Pokládáme ji za poklad, za objekt zasluhující úctu, ocenění a potřebuje-li, pak i podporu. Ve 14. ročníku Týdne pro rodinu jsme chtěli vyzvednout nezaměnitelnost, nezastupitelnost a jedinečnost role každého člena rodiny. Co každý z nich pro rodinu dělá, co zajišťuje, co by bez něj chybělo, v čem je nepostradatelný?

2021

Rodinná pohoda není náhoda

Cílem tohoto ročníku je ocenit úsilí, které je do rodinných vztahů investováno.Vztahy potřebují motivaci, trpělivost, vzory a také vzdělávání. Možná úskalí se dají překonávat. Jinak řečeno, má-li nám být v rodině a mezilidských vztazích hezky, je třeba na nich pracovat, vyhradit si čas na sebe a zkrášlovat to, co mezi sebou žijeme. Štěstí přeje připraveným!

2020

Týdny pro rodinu 2020

Tradiční již 13. ročník Týdne pro rodinu se v plánovaném termínu v roce 2020 z důvodu pandemie nemohl konat a byl přesunut do následujícího roku. V tomto roce byla vyhlášena iniciativa Týdny pro rodinu 2020.

2019

Rodina má cenu

Vnímáme potřebu ocenit rodinu a poukázat na to, co je v rodině dobré. Chceme rodinu vrátit do veřejného zájmu a poukázat na hodnoty, které má nejen pro společnost, ale pro každého z nás.

2018

Čas být spolu

Rodinný svaz ČR tímto mottem upozorňuje na vysoké pracovní nasazení matek dětí v ČR. Zdůrazňuje důležitost společných zážitků, pro rozvoj vzájemných vztahů a nabízí příležitosti, jak společný čas naplnit.

2017

Hledáme své kořeny

V rodině zapouštíme kořeny, vyrůstáme, jsme součástí košaté koruny lidských vztahů. Ovoce našich životů, výsledky naší práce a výchovy jsou ovlivněny tím, co jsme se v rodině naučili.

2016

Rodina v ohnisku zájmu

Cílem bylo upozornit na neviditelnou práci a nasazení, s nímž se rodiče věnují výchově dětí a podpořit společenskou diskusi o klíčové úloze rodiny.

2015

Rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí

2014

Fandíme rodině

2013

Rodina jako místo důvěry a bezpečí

2012

Rodina spojuje generace

2011

Věrnost v rodině v jejích rozmanitých podobách

2010

Slavit spolu nás baví

2009

Radost pro rodinu

Asociace center pro rodinu (ACER) pořádá podruhé Týden pro rodinu, v jehož rámci se od 11. do 17. května 2009 se konají aktivity určené rodinám na mnoha místech celé republiky v členských a spolupracujících centrech pro rodinu.  Centra chtějí povzbudit členy rodiny k rozmanitým rozhodnutím, která by působila radost v rodinách.

2008

Rodina potřebuje čas, aby mohla být spolu

První ročník se uskutečnil 12.–18. května 2008, impulsem k zahájení této společné kampaně byla myšlenka Center pro rodinu v ČR připomínat společnosti hodnotu zdravé a fungující rodiny.

Najdete nás i na Facebooku

Média

od
-

Kontakt

Rodinný svaz  ČR, z.s

Kostelní nám. 3172/1

702 00 Ostrava

IČO: 265 36 234

Tel: 733 598 575

info@rodinnysvaz.cz

logo ke stažení