16. ročník Týdne pro rodinu
13. - 19. května 2024

ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY

jako motto 16. ročníku Týdne pro rodinu

16. ROČNÍK TÝDNE PRO RODINU – 2024

Rodinný svaz ČR vyhlašuje 16. ročník Týdne pro rodinu ve dnech 13. - 19. května 2024

Osamělost uprostřed bezpočtu virtuálních možností. Jak je to možné? Rezignovali jsme na lidskou blízkost, nebo naopak se bez přátelského setkání, povzbuzení, poplácání po ramenou a dobrého slova nemůžeme obejít?

Letošní 16. ročník Týdne pro rodinu chce heslem Štěstí rodiny nejsou osamocené šediny poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti především seniorů spojené s vyloučením, pádem do izolace až ubližováním si. Jaká je cesta ven? Vnímáme, že přezaměstnanost je soudobým rysem moderní společnosti. Nedostatek času pro důležité skutečnosti vytváří osamělé, křehké osobnosti, které s rysem nízkého sebevědomí a postradatelnosti, sahají v extrémních případech po ostrých předmětech, kterými by „přehlušili“ vnitřní bolest nedůležitosti. Podobně jako tíží samota mladé lidi, navzdory přehršli „lajků“, na seniory dopadá nezájem rodiny a vyčlenění ze společnosti, která se jim vzdaluje digitálním tryskem.

Je možné nebýt sám? Čeká mě někde někdo? Stojím (ještě vůbec) za to?

Nabídněme si blízkost, zájem, zvednutí sluchátka a nejlépe celého sebe a zajděme, navštivme nebo zavolejme, podnikněme něco spolu. Projevme jeden drobný krok k tomu druhému. Jaké jsou ty naše hřivny a talenty, které můžeme ostatním nabídnout? Propojme se mezigeneračně a buďme si vzájemně darem. Nabízíme plakát a dva typy pracovních listů - pro děti a mládež a druhý pro dříve narozené.

Děkujeme za záštitu hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi

nad celým letošním ročníkem Týdne.

Děkujeme za mediální podporu sportovkyni - volnostylařce Adéle Hanzlíčkové

Adéla Hanzlíčková - videospot na podporu 16. ročníku TPR.

Plakát 16. Týdne pro rodinu - 2024
Pracovní list pro děti a mladé
Pracovní list pro dříve narozené

Základní grafika 16. ročníku Týdne pro rodinu (plakát, pracovní list pro děti a mladé, pracovní list pro dříve narozené) - s místem na Vaše logo

Plakát_s logem JMK - ke stažení

Pracovní list pro děti a mladé s logem JMK - ke stažení

Pracovní list pro dříve narozené s logem JMK - ke stažení

Stále rosteme

Každoročně se k nám přidává řada organizací, obcí, měst i regionů k letošnímu ročníku se přidaly nebo jej podpořily kraje Jihomoravský, Zlínský, Hradecký, statutární města Brno, Olomouc a primátor města  Most.

Máme za sebou již 15 ročníků

stovky akcí

80 PARTNERŮ

117 MÍST

Historie

2023

Rodina – trvale udržitelný život

Hodně se v současnosti mluví o udržitelnosti. Solární panely, zelená energie, úspory, třídění,… A proč to všechno? Nezapomínáme na ty, pro které to celé snažení je? Rodina je malou stavební buňkou celé společnosti. V ní se učíme, jak se chovat k přírodě, ke světu, ale především k sobě navzájem. Vnímáme, že udržitelnost života není možná bez kvalitních mezilidských i mezigeneračních vztahů. Udělejme něco dnes pro lepší vztahy, vytvořme dětem a členům rodiny pěkné vzpomínky.

2022

Rodina – tým pro život

Máloco kolem nás je tak nenahraditelné jako rodina. Pokládáme ji za poklad, za objekt zasluhující úctu, ocenění a potřebuje-li, pak i podporu. Ve 14. ročníku Týdne pro rodinu jsme chtěli vyzvednout nezaměnitelnost, nezastupitelnost a jedinečnost role každého člena rodiny. Co každý z nich pro rodinu dělá, co zajišťuje, co by bez něj chybělo, v čem je nepostradatelný?

2021

Rodinná pohoda není náhoda

Cílem tohoto ročníku je ocenit úsilí, které je do rodinných vztahů investováno.Vztahy potřebují motivaci, trpělivost, vzory a také vzdělávání. Možná úskalí se dají překonávat. Jinak řečeno, má-li nám být v rodině a mezilidských vztazích hezky, je třeba na nich pracovat, vyhradit si čas na sebe a zkrášlovat to, co mezi sebou žijeme. Štěstí přeje připraveným!

2020

Týdny pro rodinu 2020

Tradiční již 13. ročník Týdne pro rodinu se v plánovaném termínu v roce 2020 z důvodu pandemie nemohl konat a byl přesunut do následujícího roku. V tomto roce byla vyhlášena iniciativa Týdny pro rodinu 2020.

2019

Rodina má cenu

Vnímáme potřebu ocenit rodinu a poukázat na to, co je v rodině dobré. Chceme rodinu vrátit do veřejného zájmu a poukázat na hodnoty, které má nejen pro společnost, ale pro každého z nás.

2018

Čas být spolu

Rodinný svaz ČR tímto mottem upozorňuje na vysoké pracovní nasazení matek dětí v ČR. Zdůrazňuje důležitost společných zážitků, pro rozvoj vzájemných vztahů a nabízí příležitosti, jak společný čas naplnit.

2017

Hledáme své kořeny

V rodině zapouštíme kořeny, vyrůstáme, jsme součástí košaté koruny lidských vztahů. Ovoce našich životů, výsledky naší práce a výchovy jsou ovlivněny tím, co jsme se v rodině naučili.

2016

Rodina v ohnisku zájmu

Cílem bylo upozornit na neviditelnou práci a nasazení, s nímž se rodiče věnují výchově dětí a podpořit společenskou diskusi o klíčové úloze rodiny.

2015

Rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí

2014

Fandíme rodině

2013

Rodina jako místo důvěry a bezpečí

2012

Rodina spojuje generace

2011

Věrnost v rodině v jejích rozmanitých podobách

2010

Slavit spolu nás baví

2009

Radost pro rodinu

Asociace center pro rodinu (ACER) pořádá podruhé Týden pro rodinu, v jehož rámci se od 11. do 17. května 2009 se konají aktivity určené rodinám na mnoha místech celé republiky v členských a spolupracujících centrech pro rodinu.  Centra chtějí povzbudit členy rodiny k rozmanitým rozhodnutím, která by působila radost v rodinách.

2008

Rodina potřebuje čas, aby mohla být spolu

První ročník se uskutečnil 12.–18. května 2008, impulsem k zahájení této společné kampaně byla myšlenka Center pro rodinu v ČR připomínat společnosti hodnotu zdravé a fungující rodiny.

Najdete nás i na Facebooku

Média

od
-

Kontakt

Rodinný svaz  ČR, z.s

Kostelní nám. 3172/1

702 00 Ostrava

IČO: 265 36 234

Tel: 733 598 575

info@rodinnysvaz.cz

logo ke stažení